If you had 20 000 EUR to start your own business, what would that business be?

First, your answer will show what your interests and goals are, what is your creativity level and how do you find your way within business environments.

On the other hand, the question aims at checking whether you are observant enough to notice the amount as not every business could be started with 20 000 EUR.

See more HERE

Какво е вашето определение за успех?

Доста изтъркан въпрос. Но и много хора се подвеждат, защото им изглежда лесен.

Границата между това да създадете впечатление, че сте амбициозен и че искате да вземете мястото на бъдещия си мениджър е доста тънка.

Продължението вижте ТУК

Назовете три силни и три слаби свои страни

Освен, че интервюиращите ще искат да чуят дали силните ви страни съвпадат с профила, който търсят, те ще разберат дали сте зрели и уверени в себе си.

Хм, със силните ще се справите по-лесно. Ами за слабите?!

Продължението вижте ТУК

Защо искате да работите при нас?

Ясно е, че си търсите работа със заплащане, което ви устройва. Но заплатата не е правилният отговор на този въпрос. Продължението вижте ТУК

Защо искате да напуснете сегашната си работа?

Въпросът крие сериозни уловки. Не се хващайте на тях като излеете целия негативизъм, който сте събрали към шефа, колегите или средата в компанията, от която искате да избягате.

Продължението вижте ТУК

Първите няколко минути на интервюто са определящи за впечатлението, което ще направите. Важни са, защото през тях интервюиращият решава дали си струва да ви интервюира или ще ви зададе още няколко формални въпроса и ще приключи.

Ако се справите с първото впечатление, не се отпускайте! Останете концентрирани и обмисляйте всяка дума или жест. Има още потенциални проблеми, които задължително трябва да избегнете.

Продължението вижте ТУК

В техниките за продажби често се акцентира върху изграждането на рапорт или връзка чрез отразяване на поведението. Основава се на принципа, че когато между двама души има сходства, всеки от тях възприема другия положително.

Простичко казано, това означава да се съобразите с начина, по който се държи интервюиращият – ако той е спокоен и уравновесен, няма да е във ваша полза да се държите емоционално и темпераментно.

Продължението вижте ТУК

Някой е казал, че успехът не е нито магически, нито мистериозен. Успехът е естествено следствие от постоянство в това, което сме избрали за важно.

За да успеем на интервю, трябва да си подготвим „домашното“.

Да, със сигурност е досадно да си наложим да разгледаме поредния сайт на поредния потенциален работодател, от чиято компания са се обадили за интервю. Ако, обаче, не си „напишем домашното“, шансовете за успех на интервюто ще са много по-малки.

Продължението вижте ТУК

Има популярни елементи, които е добре да не включвате в своето CV/резюме или защото вече не са актуални, или защото няма да помогнат за представянето ви.

Не слагайте снимка, освен ако изрично не се изисква. В много страни снимката се счита за дискриминационен елемент и изобщо няма да разгледат кандидатурата ви, ако на документа има снимка.

Не е необходимо да слагате дата на раждане. Тя може само да ви изключи от списъка с кандидати.

Не попълвайте нивата на заплати, получавани до момента. Това е конфиденциална информация.

Продължението вижте ТУК

Всеки, на когото предстои да кандидатства за нова позиция, се сблъсква с въпроса как точно да подготви CV/резюме за представянето си.

Тази статия е за смисъла на едно CV и основните точки в него. Отделно ще разгледаме какво да не включваме в едно CV и каква е разликата между CV и резюме. Каква е целта на вашето CV?

Продължението вижте ТУК