В техниките за продажби често се акцентира върху изграждането на рапорт или връзка чрез отразяване на поведението. Основава се на принципа, че когато между двама души има сходства, всеки от тях възприема другия положително.

Простичко казано, това означава да се съобразите с начина, по който се държи интервюиращият – ако той е спокоен и уравновесен, няма да е във ваша полза да се държите емоционално и темпераментно.

Доказано е, че по-голямата част от възприеманата комуникация идва от невербалния език на тялото – стойка, движения, изражение. По време на интервю вашата цел ще бъде да контролирате невербалните си послания, както и да уловите и наподобите стила на поведение на интервюиращия. Затова е важно да сте си свършили „домашното“ предварително и да сте се подготвили по отношение на представянето си, за да не се концентрирате изцяло върху това как и с какви думи да се представите.

Като първа стъпка, много важно е да пристигнете навреме за интервюто. Закъснението, независимо от причината, се приема като неуважение и недостатъчен интерес от ваша страна. Планирайте си времето. Дори да пристигнете по-рано и да трябва да изчакате, е много по-добре от това да закъснеете. Закъснението на практика би формирало първото впечатление за вас. Негативно, за съжаление.

Освен по времето, ще ви посрещнат и по облеклото. Затова, както вече казахме в предишния пост, бъдете внимателни и анализирайте корпоративната среда през уебсайта на компанията и друга информация, която можете да откриете за нея, за да изберете най-подходящите дрехи. Ако анализът ви е показал, че компанията държи на строгия стил, облечете се съобразно. Ако смятате, че няма код за облекло, придържайте се към smart business стил. По отношението ви към облеклото се съди за вашето отношение към работата и към компанията. Покажете уважение. Раздърпани дънки и фанелки не са най-добрият начин да се представите през ключовите първи минути за създаване на впечатление.

Не забравяйте да поздравите всеки от интервюиращите и да изчакате да ви поканят да седнете.

Обръщайте внимание на стойката и езика на тялото си - не кръстосвайте ръце пред гърдите си, не покривайте с ръка устните си, не си играйте с предмети, не сменяйте често положението на тялото си.

Още в началото се постарайте спокойно и положително да демонстрирате мотивираност по отношение на позицията и организацията, без да изглеждате напрегнати. Това може да бъде диференциаторът за избора между вас и другите кандидати, които най-вероятно притежават подобни на вашите умения и опит.

Внимателно изслушвайте въпросите, които ви задават, и не прибързвайте да отговаряте. Обмисляйте отговорите си и се изразявайте стегнато, ясно и граматически правилно. Не прекъсвайте и не изземвайте думата.

Усмихвайте се. И поддържайте зрителен контакт с интервюиращия. При панелно интервю, отнасяйте отговора си към задалия въпроса, като поддържате погледа си насочен и към останалите членове на комисията.

Опитвайте се да разберете причината за задаване на всеки въпрос. Това ще ви помогне да формулирате отговорите си. Важно е да демонстрирате умения, положителен начин на мислене, гъвкавост, адаптивност и ориентация към крайния резултат, както и да уверите интервюиращите в своето желание да работите дългосрочно именно в тази организация. С отговорите си покажете по какъв начин вашите умения отговарят на нуждите на компанията.

Вие вече сте се подготвили за първоначалното си представяне, за примерите, които давате, както и за трудните теми като слабости и провали. Нека не се налага да ви „теглят“ думите от устата. Това изнервя всички.

Не забравяйте също да се фокусирате върху желанието си да придобивате нови способности, да поемате нови отговорности, да се развивате. Излъчвайте увереност, зрялост и жизненост – това вече сте го репетирали у дома 

Избягвайте да повдигате или обсъждате въпроси, свързани с политика, религия, етническа принадлежност и пристрастия. Повечето компании имат специални политики за избягване на дискриминация. Коментарите ви спокойно могат да бъдат изтълкувани като дискриминационни. И с това процесът за вас да спре.

Бъдете искрени! Не се опитвайте да се представите за човек, какъвто не сте. Не преувеличавайте по отношение на уменията или постиженията си. В повечето случаи това е доловимо и би могло да унищожи шансовете ви за назначение. Подчертайте силните си страни. В случай, че провали от миналото бъдат повдигнати като въпрос, обяснете накратко обстоятелствата, като не се оправдавате и не обвинявате никого.

Както казахме и в предния пост, задайте въпроси, които показват интерес към компанията, организационната култура, целите на организацията, дори защо интервюиращият е избрал да работи в тази компания и какво най-много харесва в нея. Не забравяйте да попитате и какви са следващите стъпки в процеса на подбор.

Непременно благодарете на интервюиращите в края на срещата и им пожелайте успех в намиране на най-подходящия кандидат за позицията.

Как да се държите по време на интервю и да отговаряте без да си вредите, е умение, за което се изискват години опит. Или пък консултация с професионалисти.

Ние в ExcluCV ще се радваме да бъдем част от вашия успех!

Впечатлете работодателите! Не оставяйте да бъдете избирани. Вие избирайте!