Има популярни елементи, които е добре да не включвате в своето CV/резюме или защото вече не са актуални, или защото няма да помогнат за представянето ви.

Не слагайте снимка, освен ако изрично не се изисква. В много страни снимката се счита за дискриминационен елемент и изобщо няма да разгледат кандидатурата ви, ако на документа има снимка.

Не губете място, за да вписвате пощенския си адрес – никой няма да ви праща писма, а къде живеете си е ваша работа.

Погледнете отново e-mail адреса си – sweetbunny@mail.bg или batmanboy@gmail.com ще предизвикат противоречие с професионалния имидж, който представяте. E-mail адресът ви трябва да бъде ясен, четим и звучащ сериозно.

Забравете за обобщенията на кариерното си развитие и формулировките за цел – никой няма да ги чете.

Махнете списъка с референции. Работодателите знаят, че винаги могат да ви ги поискат по време на процеса по подбор.

Не е необходимо да слагате дата на раждане. Тя може само да ви изключи от списъка с кандидати.

Не попълвайте нивата на заплати, получавани до момента. Това е конфиденциална информация и не бива да я предоставяте публично.

Не вписвайте пълния списък с учебни заведения, които сте посещавали. Оставете само тези, които ви дават най-високите степени или са свързани с работата, за която кандидатствате. И, не включвайте предметите, които сте изучавали. Работодателят ви не е учебно заведение, което ще приравнява курсове. За него обучението е само средство. Ще се интересува не от детайлите за предметите, а дали сте се научили да прилагате това, което се предполага, че сте научили. В тази връзка, забравете и дългите списъци с изкарани курсове, освен ако не сте учили в Харвард. Не добавят стойност към експертизата ви и създават впечатление, че няма какво по-важно да кажете.

Не губете време да попълвате семейно положение. Също, едва ли за някого е важно, че обичате да четете книги. За хобитата и интересите си може да разкажете на интервюто. Освен това, ако казвате, че обичате да четете, бъдете готови да опишете и какво точно.

И накрая, цялата информация в резюмето ви трябва да бъде истина. По време на интервю лесно ще открият несъответствията, ако има такива. Това ще е най-бързият вариант да съсипете всички вложени усилия.

Създаването на добро CV/резюме е предизвикателство. За да сте сигурни в качеството му, възложете го на професионалисти.

Ние в ExcluCV ще се радваме да бъдем част от вашия успех! Впечатлете работодателите! Не оставяйте да бъдете избирани. Вие избирайте!

ExcluCV

www.exclucv.com