Общи условия за ползване на услугите и уебсайта

ExcluCV услуги и уебсайт

ExcluCV е услуга на Капитъл Рисорс Солюшънс ООД и неговите филиали (събирателно “CRS”). Посещавайки www.exclucv.com или използвайки продуктите и услугите („Услугите“) на ExcluCV, потребителите („Потребителят“) се съгласяват с Общите условия за ползване на услугите и Общите условия за ползване на сайта www.exclucv.com („Сайтът“). Използването на този уебсайт и на който и да е продукт или услуга на ExcluCV е част от този договор („Договорът“), Политиката за поверителност и всички условия, свързани с продуктите и услугите на ExcluCV.

Общите условия за ползване на услугите

Капитъл Рисорс Солюшънс ООД си запазва правото да променя, модифицира или прекратява действието на която и да е точка от този Договор, както и всички или част от услугите за ограничен период от време или за постоянно, с или без уведомяване на Потребителите, и не е отговорно или задължено да поддържа или обновява която и да е от услугите или условията за ползване на този сайт. Всяка промяна в тези Условия за ползване влиза в сила незабавно след като бъде публикувана на www.exclucv.com. Ако използва Сайта и Услугите след обновяване на Условията за ползване, Потребителят: (a) признава Условията за ползване и промените в тях; (b) съгласява се да приеме Условията за ползване така както са изменени; (c) признава и се съгласява, че Капитъл Рисорс Солюшънс няма да бъде отговорно пред Потребителя или която и да е трета страна в случай, че Капитъл Рисорс Солюшънс упражни правото си да променя, модифицира и прекратява действието на която и да е точка от този Договор, както и всички или част от Услугите. Потребителят е единствено отговорен за това да се запознае с промените или модификациите на Условията за ползване.

1. Резюме, CV, мотивационно писмо и консултантски услуги

Ние не събираме каквато и да е конфиденциална информация като номер на паспорт или лична карта, номер на кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка, ЕГН, или адрес. Услугите изискват единствено обща информация за кариерната история на Потребителя и тази информация ще бъде използвана за изготвяне на резюме или CV, което той/тя ще изпраща на потенциални работодатели. Ние никога няма да разкриваме, споделяме, продаваме или използваме по друг начин лична информация, свързана с Потребителя, освен за да му/й предоставим поръчаните Услуги.

Чрез поръчка и закупуване на услуга от уебсайта, Потребителят ни дава неизключително, безвъзмездно, неотменяемо, вечно и напълно прехвърляемо и сублицензируемо право да използваме, възпроизвеждаме, променяме, видоизменяме, адаптираме, редактираме, публикуваме, превеждаме, създаваме производни произведения, разпространяваме, представяме и показваме такова съдържание, изцяло или частично, в световен мащаб и или да го включим в други разработки във всякаква форма, медия или технология известна сега или разработена по-късно, без да използваме лична идентификационна информация.

Ние също си запазваме правото да използваме многократно вида, формата, текста и стила на произведените резюмета, автобиографии или мотивационни писма. Ние също така си запазваме правото да промотираме продуктите и услугите си чрез модифициране на резюмета, автобиографии, мотивационни писма, профили в социални медии, без да използваме лична идентификационна информация.

Като изпраща, подава, препраща или публикува резюме, CV и или мотивационно писмо, или части от тях, Потребителят гарантира, че той / тя притежава, е отговорен за или контролира всички права върху съдържанието, което се изпраща, подава, препраща или публикува, че съдържанието е достоверно, че съдържанието не нарушава този Договор и няма да причини вреда на никое физическо или юридическо лице, както и че Потребителят ще ни обезщетите за всички искове, произтичащи от съдържанието, което Потребителят предоставя. Ние не поемаме отговорност или задължение за каквото и да е съдържание, изпратено, публикувано, препратено или подадено от Потребителя или друга трета страна. ExcluCV не гарантира заетост, наемане на работа или покана за интервюта за който и да е Потребител.

2. Услугите

Уебсайтът, включително цялото съдържание (“Съдържание“), налично чрез Exclucv.com, домейнът („Сайтът“) е собственост и се управлява от Капитъл Рисорс Солюшънс.

Сайтът ExcluCV предоставя висококачествени професионални услуги за подготвяне на резюме/автобиография. Капитъл Рисорс Солюшънс приема поръчки и ги назначава за изпълнение към служителите. Със заявяването на поръчка през този Сайт за услуга по подготвяне на резюме, Потребителят се съгласява с условията за ползване на Сайта.

Потребителят се съгласява, че актът на заявяване на поръчка не означава приемане на поръчката за работа. Капитъл Рисорс Солюшънс си запазва правото да откаже да работи по заявена поръчка.

Времето за изпълнение на поръчката започва да тече от момента на приемане на поръчката от ExcluCV, което бива потвърдено чрез съобщение по електронна поща.

Чрез заявяване на поръчка, Потребителят се съгласява да получава информация по статуса на подготовка на документа, допълнителни въпроси, запитвания по отношение на детайли по кариерната му/й история, административни съобщения, ъпдейти, отстъпки и реклама на нови Услуги, предлагани от Капитъл Рисорс Солюшънс или неговите дъщерни дружества.

3. Процес за поръчка

3.1. Подаване на заявка за поръчка. Когато Потребител подаде заявка за поръчка, от него/нея се изисква да предостави валиден e-mail адрес и или телефонен номер, за да се свържем с него/нея. Ако не се предостави валиден и коректен e-mail адрес или телефонен номер, това може да се отрази на приемането на поръчката, обработката и завършването й. В случай на предоставяне на невалиден e-mail адрес или телефонен номер, никакви претенции по текста и работата няма да бъдат взети предвид. Даването на невалиден или некоректен e-mail адрес или телефонен номер е нарушение на условията за ползване на услугите на ExcluCV.

3.2. Потвърждение на заявката. Ние от ExcluCV ще се свържем с Потребителя чрез предоставения e-mail или телефонен номер, за да проверим поръчката и да съгласуваме нейното изпълнение. ExcluCV тогава ще изпрати потвърждение чрез e-mail към Потребителя за приемане на поръчката.

3.3. Информация. Потребителят ще подсигури подробни детайли за своята кариерна история, работни места, постижения, образование, желана работа, обучения и сертификати. Капитъл Рисорс Солюшънс си запазва правото да не обработва или да не разглежда отново заявка, чиито детайли не съвпадат с първоначалното описание.

3.4. Определяне на сътрудник, който ще работи по поръчката. ExcluCV ще определи сътрудник, който ще работи по поръчката на Потребителя.

3.5. Първоначален телефонен разговор. Сътрудникът ще се свърже с Потребителя и ще насрочи телефонен разговор за въпроси и информация, необходима за подготвянето на резюме, автобиография или мотивационно писмо. Разговорът ще отнеме около 40 минути.

3.6. Допълнителни детайли. Сътрудникът може на по-късен етап, чрез обаждане по телефона или e-mail съобщение, да помоли Потребителя да изпрати допълнителна информация. В зависимост от предпочитанието на Потребителя, разговор или съобщения по Skype могат също да бъдат използвани за комуникация.

3.7. Когато поръчката е готова, сътрудникът ще изпрати документа на Потребителя за мнение. Въз основа на коментарите на Потребителя, сътрудникът ще направи финални доработки по документа.

3.8. Искания за промени. Искане за промени, съобразени с първоначалните изисквания и описание на оригиналната поръчка, ще бъдат обработени без допълнителни такси. Ако поръчката е изпълнена според поставените изисквания, исканията за промени ще бъдат считани за нови и подлежащи на допълнително заплащане, поради инвестицията в допълнително време и усилия. Исканията за промяна ще бъдат потвърждавани от Потребителя в е-mail кореспонденция. По същия начин, искане за насочване на резюме, автобиография или мотивационно писмо към различна позиция или фокус от договорената, ще бъде считано за нова инструкция и поради това - подлежщо на заплащане на допълнителна такса.

4. Доставка

Капитъл Рисорс Солюшънс няма да носи отговорност или задължение за всякакъв вид проблеми, свързани с доставката на поръчките, произтичащи от неизправности от страна на доставчика на услуги на Потребителя, включително, но не ограничено до интернет, e-mail и т.н., които са извън нашия контрол. Капитъл Рисорс Солюшънс няма да носи отговорност или задължение в случай на пропуск на Потребителя да изтегли продукта или услугата. Нашият екип е на разположение да съдейства на Потребителя по отношение на проблеми с доставката със съвети, но не носи отговорност за пропуските на трети страни.

5. Ревизии

Тъй като сме фокусирани върху удовлетвореността на клиентите, ние ще подсигурим ревизии на резюме, автобиография и или мотивационно без допълнително заплащане, ако ревизията е заявена преди продуктът да е бил одобрен от Потребителя и ако детайлите на първоначалната поръчка останат непроменени. В случай че искане за ревизия бъде подадено след като Потребител одобри продукта или ако детайлите от първоначалната поръчка са променени, ревизията ще бъде считана за нова поръчка. В случай че ревизията бъде счетена за нова поръчка, такова искане ще изисква заплащане на съответната такса или може да бъде отказано.

6. Гаранция за удовлетворение

Ние сме ангажирани с това да предоставим на Потребителя професионално написано резюме, автобиография и или мотивационно писмо, които отговарят на стардартите на индустрията и на собствените стандарти за отлично изпълнение на ExcluCV. Ако Потребителят не е доволен от получената услуга, ние ще го обсъдим с Потребителя и ще адресираме мнението му.

7. Плащане

Клиентът заплаща услугата предварително, при потвърждение на поръчката от страна на ExcluCV. Плащането следва да стане чрез банков превод. Потребителят следва да заплати за всички услуги и няма да има възможност да изисква възстановяване на заплатената такса, след като служителите, които подготвят поръчката, са свършили работата.

Капитъл Рисорс Солюшънс си запазва правото да преустанови или терминира завяки и акаунти на Потребители без уведомяване, ако платежни институции, свързани с Потребителя или техни/негови филиали поискат връщане на плащане, направено към Капитъл Рисорс Солюшънс, когато Капитъл Рисорс Солюшънс вярва, че Потребителят дължи заплащането. Подобни права са в допълнение и не заместват всякакви други законови права или средства за правна защита на разположение на Капитъл Рисорс Солюшънс.

8. Възстановяване на сума

В случай че Потребителят не е доволен от услугата, Потребителят следва да се свърже с ExcluCV. ExcluCV ще назначи заявката към друг сътрудник за написване. Ние не предлагаме възстановяване на сумите или канселиране на поръчката, освен ако друго не е договорено по наше усмотрение. Ако, по свое усмотрение, ExcluCV предостави възстановяване на сума, на тази сума ще бъде начислена такса за възстановяване, равна на 20% от цената на услугата. Таксите за услуги не подлежат на възстановяване. Искания за възстановяване на суми или назначаване на заявките към друг сътрудник ще бъдат разглеждани до 15 дни след датата на приключване на поръчката, според датата в e-mail съобщението с окончателната доставка на услугите.

9. Поверителност

ExcluCV няма да изисква и събира каквато и да е конфиденциална информация като номер на паспорт или лична карта, номер на кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка, ЕГН, адрес. ExcluCV ще поиска от Потребителя име, e-mail адрес и телефонен номер при поръчка от страна на Потребителя и обща информация за кариерната история на Потребителя, която ще бъде използвана в резюмето или автобиографията, които Потребителят ще изпраща на потенциални работодатели, след като поръчката бъде заявена. ExcluCV няма да разкрива, споделя, продава или използва по друг начин каквато и да е лично идентифицируема информация за Потребителя, освен да му/й предостави поръчаните Услуги.

10. Препоръки/Мнения на клиенти

Ако Потребител изпрати препоръка към ExcluCV, Потребителят се съгласява, дава разрешение и предоставя необходимия лиценз ExcluCV да използва препоръката. Потребителят ще бъде идентифициран единствено с малко име, инициал на фамилия, град и държава. ExcluCV няма задължение да използва която и да е изпратена препоръка. По наше собствено усмотрение, ExcluCV може да използва препоръките в цялостен вид или части от тях и ние си запазваме правата да редактираме и обобщаваме препоръките, както и да коригираме граматични и правописни грешки.

Общи условия за ползване на ExcluCV уебсайтове

Капитъл Рисорс Солюшънс си запазва правото да променя, модифицира или спира действието на която и да е клауза в този Договор и всички или част от Услугите, за ограничен период или за постоянно, с или без уведомление към Потребителите или в условията за използване на Сайта. Всички промени по тези правила и условия ще влизат в сила незабавно след публикуване на www.exclucv.com. Ако Потребителят използва Сайта и Услугите след обновяване на Общите условия, Потребителят: (a) признава Общите условия и промените в тях; (b) се съгласява да приеме промените в Общите условия; (c) признава и се съгласява, че Капитъл Рисорс Солюшънс няма да носи отговорност към Потребителя или която и да е трета страна, в случай че Капитъл Рисорс Солюшънс упражнява правата си да променя, модифицира или прекратява действието на която и да е клауза от този Договор. Потребителят сам е отговорен да се запознае с промените или модификациите на Общите условия за уебсайтовете на ExcluCV.

Съдържанието на сайтовете на ExcluCV - текст, подбор на думи, информация, лога, дизайни, графики, снимки, икони на бутони, софтуер, видео файлове, аудио файлове и друго съдържание, организация, монтаж и компилации на ExcluCV (събирателно "Съдържание"), са собственост на ExcluCV или носителите на лиценз и са защитени с авторски права, търговски марки и други закони. Неразрешеното използване на Съдържанието на ExcluCV е забранено. Потребителят се съгласява да не продава, изменя, допълва, разпространява, произвежда, показва или използва по друг начин Съдържанието на ExcluCV по какъвто и да е начин с публична или търговска цел, във връзка с продукти или услуги, които са различни от продуктите и услугите в сайтовета на ExcluCV или по всякакъв друг начин, който злоупотребява със съдържанието или дискредитира ExcluCV или носителите на лицензите, или нарушава техните права на интелектуална собственост. Използването на Съдържанието на ExcluCV в което и да е друго приложение, уебсайт или на мрежова компютърна среда за каквато и да е цел е забранено. Копиране или адаптиране на която и да е част от кода, който ExcluCV създава или използва, за да генерира или визуализира която и да е част от Съдържанието на ExcluCV включително страници и блокове е също защитено от авторските права на ExcluCV или на нашите лицензодатели.

11. Комуникация

Всяка информация, включително, но не ограничено до заявки, поръчки, запитвания, въпроси, коментари и идеи, комуникирани или изпратени до Капитъл Рисорс Солюшънс през Сайта или e-mail, не се счита за конфиденциална и поверителна. Капитъл Рисорс Солюшънс не може да гарантира поверителността на предаването на данни през интернет или мобилна мрежа, включително каквото и да е изпращане и предаване на лична информация от Потребителя.

Освен ако не е посочено друго, Капитъл Рисорс Солюшънс има право да използва всяка информация или комуникация, изпратена с каквато и да е цел, без ограничения, включително, но не ограничено до производство, възпроизвеждане, превод, събиране, редактиране, публикуване, разпространяване, предаване, промотиране, развиване на продукт или услуга или по всеки друг начин да използва информацията, без да използва лична идентификационна информация (лични данни).

ExcluCV уважава поверителността на Потребителите, които посещават нашия Сайт. Нашата Политика за поверителност (“Политика на поверителност”) е включена тук и на разположение на Потребителите в нашия Сайт. Приемайки тези Общи условия, Потребителят изрично се съгласява с условията за информация, както са описани в Политиката за поверителност.

Ние не носим отговорност или задължения за каквото и да е съдържание изпратено, публикувано, прехвърлено или подадено от Потребителя или която и да е трета страна. Потребителят приема цялата отговорност за валидността, истинността, точността, целесъобразността и законосъобразността, включително и без ограничения съответствието с всички закони за интелектуална собственост, наредби и общи норми.

12. Използване

Сайтът трябва да бъде използван за лична информация на Потребителя. Потребителят потвърждава, че той/тя е на законовоопределена възраст според законите на неговата/нейната държава, за да може да поръчва онлайн услуги. Потребителят потвърждава, че той/тя не е под запрещение да получава Услуги според законите на неговата/нейната държава или друга приложима юрисдикция.

Ние не носим отговорност или задължение за каквото и да е съдържание изпратено, публикувано, прехвърлено или подадено от Потребителя или която и да е трета страна. Потребителят приема пълната отговорност за валидността, истинността, точността, целесъобразността и законосъобразността включително без ограничение съответствието с всички закони за интелектуалната собственост, наредби и общи норми. Ако Потребителят подсигури каквато и да е информация, която е невалидна, невярна, неточна, неподходяща или непълна, или ако Капитъл Рисорс Солюшънс има основание да подозира, че такава информация е невалидна, невярна, неточна, неподходяща или непълна, Капитъл Рисорс Солюшънс има правото да спре или прекрати или откаже напълно или частично всяко или всички настоящи или бъдещи използвания на Услугите.

Освен ако е получено предварително писмено съгласие от Капитъл Рисорс Солюшънс, използването на Сайта с търговска цел е забранено. Потребителят се съгласява, че използването на Сайта е предмет на всички приложими международни, национални и местни закони и разпоредби или друга приложима юрисдикция. Потребителят се съгласява да се съобразява с тези закони и е единствено отговорен за съдържанието, което комуникира към ExcluCV. Клиентът се съгласява да използва Exclucv.com единствено със законосъобразни цели.

Потребителят се съгласява:

- Да използва Exclucv.com единствено за законосъобразни цели

- Да се съобразява с всички разпоредби, политики и процедури на мрежите, свързани с Exclucv.com

- Да не използва Exclucv.com за незаконни цели

- Да действа отговорно, да третира другите Потребители на Сайта с уважение и да не нарушава техните права

- Да не се намесва в или да не пречи на работата на мрежите, свързани с Exclucv.com

- Да не участва в каквото и да е действие, което ненужно или непропорционално утежнява която и да е инфраструктура на Сайта на ExcluCV

- Да не декомпилира или възпроизвежда която и да е част от Сайта на ExcluCV

- Да не да променя, изменя, допълва, преотстъпва, превежда, продава, декомпилира, разглобява която и да е част от Услугите или която и да е част от Сайта

- Да не препродава или прехвърля своя достъп до Услугите към която и да е трета страна

- Да не пречи на който и да е друг Потребител или посетител да използва Услугите

- Да не използва Сайта с цел търговски или нетърговски спам, съобщения до множество потребители, верижни писма, нежелана поща, включително, но не ограничено до дистрибуция на списъци към който и да е човек, който не е дал изрично разрешение да бъде включен в подобен списък

- Да не използва неправилно, прехвърля, публикува, изпраща, дистрибутира, съхранява или унищожава материали, включително и без ограничение съдържание на ExcluCV

- Да не използва каквото и да е средство за навигация или търсене в сайтовете на ExcluCV, което е различно от инструментите, налични в сайта, общодостъпни уеб браузъри на трети страни или приложения, предоставени от ExcluCV

- Да не използва никакви средства за извличане на данни, роботи или подобно събиране на данни и методи за екстракция

- Да не нарушава или да не се опитва да нарушава сигурността на който и да е Сайт на ExcluCV включително опити да сондира, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата или да нарушава мерките за сигурност или за удостоверяване на достъп без разрешение на ExcluCV

- Да не нарушава или да се опитва да нарушава разпоредбите, свързани със събирането, обработката или прехвърлянето на лична информация, или в нарушение на политиката за конфиденциалност на ExcluCV

- Да не опитва и да не се намесва в Услугите, предоставяни на който и да е Потребител, хостинг или мрежови услуги, включително, но не ограничено до пускане на вирус в който и да е Сайт на ExcluCV, спам, краш, претоварване, флъдинг и масово изпращане на e-mail съобщения

- Да не подправя който и да е TCP / IP хедър или която и да е част на заглавната информация в което и да е съобщение по електронна поща или групова публикация

- Да не агрегира, копира или дублира по какъвто и да е начин което и да е съдържание или информация на ExcluCV, намиращи се в който и да е Сайт на ExcluCV, освен ако това не е позволено в тези Условия

- Да не фреймва или свързва което и да е съдържание или информация на ExcluCV от който и да е Сайт на ExcluCV освен ако това не е позволено в тези Условия

- Да не достъпва данни, които не са предназначени за Потребител и да не се логва на сървър или акаунт, за който Потребителят няма оторизация за достъп

- Да не тормози, подбужда към тормоз или защитава тормоз по отношение на която и да е група, компания или индивид

- Да не използва Услугите на ExcluCV с незаконна цел или престъпни действия, или да публикува съдържание, което по скрит или явен начин е вредно, клеветническо, обидно, оскърбително, вулгарно, заплашително, изразяващо омраза, расизъм, дискриминация, заплаха, унижение, тормоз, притеснение, насилие, и което цели да причини болка, увреждане, или включва сцени или води към страници с убийство на хора или животни, или показва или води към страници с порнографски, неприлични или сексуални материали от всякакъв вид, според преценката на ExcluCV.

Нарушаването на гореизброените може да предизвика търсене на гражданска или криминална отговорност към Потребителите, които участват в такива нарушения.

В случай на нарушение на тези Условия, Капитъл Рисорс Солюшънс си запазва правото да използва всички законови мерки.

13. Отказ от отговорност за гаранция

Услугите на ExcluCV.com, предлагани на и чрез Сайта и цялото съдържание, дизайн, подбор на думи и софтуер на Сайта са подсигурени „както са“ без каквато и да е отговорност за гаранция. Капитъл Рисорс Солюшънс изрично отхвърля всякакви гаранции, преки или косвени, включително, но не ограничени до гаранции за заглавие, съдържание, липса на нарушение на интелектуалната собственост, продаваемост, пригодност за определена цел и каквито и да било гаранции, произлизащи от или произтичащи от използване или функциониране. ExcluCV.com не дава никакви гаранции за надеждността, пълнотата, точността на съдържанието, линковете, услугите, продуктите, текста, софтуера, дизайна и графиките на ExcluCV.com. Капитъл Рисорс Солюшънс в никакъв случай няма да бъде отговорно за каквито и да са щети, включително и без ограничения щети за пропуснати ползи, прекъсване на бизнеса, загуба на информация, произтичаща от използването или невъзможността за използване на материалите.

Капитъл Рисорс Солюшънс не дава никаква гаранция, че съдържанието на Сайта е без грешки, пълно, или че Сайтът ще оперира по сигурен, безпогрешен или непрекъснат начин, без компютърни вируси или друг вреден код или механизми. По никакъв начин Капитъл Рисорс Солюшънс няма да бъде отговорно за какъвто и да е неоторизиран достъп до или използване на нашите сървъри или всякаква лична или финансова информация на тях; за каквито и да са бъгове, вируси, троянски коне или подобни, които могат да бъдат прехвърлени към или чрез Сайта от който и да е Потребител или трета страна. Капитъл Рисорс Солюшънс не носи отговорност за каквито и да са грешки или пропуски в съдържанието или какъвто и да е вид загуба или повреда, понесени като резултат от ползването на което и да е публикувано, изпратено по електронна поща, прехвърлено или направено достъпно по какъвто и да е друг начин съдържание чрез Сайта на ExcluCV.com. Ако използването на който и да е Сайт или съдържание на Капитъл Рисорс Солюшънс е свързано със сервизиране или подмяна на данни, софтуер, оборудване и каквито и да са други разходи, Капитъл Рисорс Солюшънс не е отговорно за тези разходи. Отговорност на Потребителя е да вземе каквито и да са и всички необходими предпазни мерки, за да подсигури безпроблемен достъп до и за използване на Сайта.

Промени в съдържанието, продуктите, услугите и дизайна могат да бъдат правени по всяко време и без предупреждение. Капитъл Рисорс Солюшънс не е отговорно за софтуерни, технически или хардуерни повреди от всякакво естество, загуба или липса на мрежови връзки, неуспешно изпращане на електронна поща, поради технически проблеми или задръствания в трафика или забавени, липсващи или непълни предавания на данни към и от компютри или мобилни устройства.

Капитъл Рисорс Солюшънс може да използва или предостави линкове към уебсайтове и реклами на трети страни. Капитъл Рисорс Солюшънс не гарантира и не поема отговорност за който и да е продукт или услуга, рекламирани по какъвто и да е начин и в какъвто и да е вид или предлагани чрез трета страна през Сайта на ExcluCV.com. Ако Потребителят използва или закупи продукт или услуга чрез сайт или среда на трета страна, Потребителят трябва да използва най-добрата си преценка и повишено внимание.

Капитъл Рисорс Солюшънс изрично отрича всякакви гаранции, произтичащи от всяка устна или писмена информация предоставена от Капитъл Рисорс Солюшънс, негови филиали, директори, собственици, агенти, контрактори или служители, лицензианти или други подобни.

14. Ограничение на отговорността

Чрез използването на Сайта и като се имат предвид Услугите, предоставяни от Капитъл Рисорс Солюшънс, Потребителят се съгласява, че Капитъл Рисорс Солюшънс, неговите партньори, собственици, предшественици, наследници, мениджмънт, директори, агенти, партньори, консултанти, представители, изпълнители или служители няма да бъдат по какъвто и да е начин отговорни към Потребителя или която и да е трета страна за каквито и да било преки, непреки, случайни, последващи, наказателни или каквито и да са други причинени щети от всякакъв вид, включително, но не само пропуснати ползи, направени разходи и разноски, изгубени спестявания, загуба на печалба, загуба на възможности за бизнес, или за загуба на данни в резултат на пряко или косвено използване или невъзможността за използване на Сайта и Услугите, предлагани на или чрез Сайта, пропуски в съдържанието или във функционирането, щети от която и да е от Услугите, закупени или получени, или от транзакции, извършени чрез Сайта или вследствие на нерегламентиран достъп до Сайта, от заличаване или промяна в трансмисии на Клиента или данни или неуспех на Сайта да съхрани трансмисии или данни на Клиента, или възникващи по друг начин във връзка с Услугите, Сайта или Съдържанието дори ако Капитъл Рисорс Солюшънс е било информирано за възможността от възникване на такива повреди. Потребителят признава, че Капитъл Рисорс Солюшънс няма да носи отговорност за публикуваното от Потребители или за обидно, клеветническо, непристойно или незаконно поведение на която и да е трета страна.

15. Мерки

Потребителят трябва да бъде на 18 годишна възраст или повече, за да посещава или използва който и да е Сайт на ExcluCV, и ако е под 18 годишна възраст трябва да използва който и да е Сайт на ExcluCV под супервизията на родител, законен настойник или друг отговорен за него/нея възрастен човек.

16. Компенсации

Потребителят се съгласява да защити, компенсира и предпази Капитъл Рисорс Солюшънс и неговите партньори, собственици, предшественици, наследници, мениджмънт, директори, агенти, партньори, консултанти, представители, изпълнители или служители от и срещу всякакви и всички искове, дела, загуби, искания, щети, отговорности, разходи и разноски, включително, но не само за адвокатски хонорари, произтичащи от или свързани с използването на Сайта от Потребителя или с нарушението на Потребителя на някое от тези условия.

Това задължение за обезщетение ще се запази и ще преживее тези Условия за ползване и използването на Сайта Exclucv.com от страна на Потребителя.

17. Авторски права и търговски марки

Сайтът на ExcluCV.com и цялата информация, документация, текст, подбор на думи и цялото останало съдържание в и на Сайта са авторски права на Капитъл Рисорс Солюшънс ООД и неговите филиали. Всички права запазени. Освен ако не е посочено друго, цялото съдържание е собственост на Капитъл Рисорс Солюшънс или негови лицензодатели. Капитъл Рисорс Солюшънс не се отказва от каквито и да са права на собственост, включително авторски права или търговски марки в този смисъл и не прехвърля правата си върху Потребителя или трети страни. Съдържанието е защитено от международните закони за авторско право. Имената на продуктите и услугите, подборът на думите, текстовете, външният вид, иконите, графиките и логата на Сайта ExcluCV.com са търговски марки, регистрирани търговски марки на Капитъл Рисорс Солюшънс или негови лицензодатели. Неоторизираното използване е забранено.

Потребителят се съгласява да не изтегля или копира каквото и да е съдържание от Сайта без предварителното писмено съгласие на Капитъл Рисорс Солюшънс, освен за лична употреба от страна на Потребителя. Потребителят се съгласява, че никакво право, заглавие или интерес за който и да е изтеглен материал от Сайта не се прехвърля върху Потребителя като резултат от каквото и да е изтегляне или копиране на съдържание от Сайта. Потребителят няма право да премахва авторско право, търговска марка или други надписи от която и да е част от съдържанието на Сайта. Потребителят няма право напълно или частично да пресъздава, изменя, публикува, прехвърля, разпространява, показва, създава деривати от, продава директно или индиректно или използва по какъвто и да е начин съдържанието на Сайта.

18. Външни връзки

Ако на Сайта са поместени линкове към външни сайтове, Капитъл Рисорс Солюшънс не контролира, управлява и оперира никаква информация, съдържание, продукти или услуги на такива уебсайтове.

19. Прекратяване

Тези условия са в сила ако и докато не бъдат прекратени от Капитъл Рисорс Солюшънс. Капитъл Рисорс Солюшънс може да прекрати и спре целия или част от Сайта по всяко време без предупреждение.

20. Приложимо право

Съдържанието и информацията на Сайта включва описания на продукти и услуги, които се предлагат в EU. Тези Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, независимо от всякакви спорове в тълкуване на законите, и се уреждат единствено в съдилищата, намиращи се в София, България.

21. Цялостност на Договора

Този Договор постановява цялата договореност между Потребителя и Капитъл Рисорс Солюшънс по отношение на този Сайт и неговото съдържание и замества всички предишни Договори, писмени или устни, по отношение на предмета на Договора. В случай, че някоя от клаузите на Общите условия, изцяло или частично, бъде определена за невалидна, счетена за нищожна или незаконна, или неприложима поради някаква причина, това ще засяга само тази част от разпоредбите, и няма да се отрази по никакъв начин на валидността и приложимостта на всяка друга разпоредба от Общите условия.

Бездействието на Капитъл Рисорс Солюшънс по отношение на нарушаване от страна на Потребител или друга трета страна на тези Условия не означава отказ от правото си да действа по отношение на последващи или подобни нарушения.

Този Договор е обвързващ за Страните – Потребителя и Капитъл Рисорс Солюшънс – както и за съответните наследници и законни правоприемници на Страните.

22. За контакт с нас

Всички въпроси, свързани с тези Общи условия, следва да бъдат изпращани по e-mail на info@exclucv.com.