Политика за поверителност

ExcluCV услуги и уебсайт

ExcluCV е услуга на Капитъл Рисорс Солюшънс ООД. Посещавайки www.exclucv.com или използвайки продуктите и услугите („Услугите“) на ExcluCV, потребителите („Потребителят“) се съгласяват с Общите условия за ползване на услугите и Общите условия за ползване на сайта www.exclucv.com („Сайтът“). Използването на този уебсайт и на който и да е продукт или услуга на ExcluCV е предмет на нашата Политиката за поверителност, Общите условия, Условията за използване на сайтовете на ExcluCV и всички условия, свързани с продуктите и услугите на ExcluCV.

ExcluCV.com защитава поверителността на всички Потребители и информацията за Потребителя се използва единствнено за целите посочени тук.

1. Лична информация

Когато Потребител подаде заявка за поръчка, от него/нея се изисква да предостави валиден e-mail адрес и или телефонен номер, за да се свържем с него/нея. Потребителят ще подсигури подробни детайли за своята кариерна история, работни места, постижения, образование, желана работа, обучения и сертификати.

Ние не събираме каквато и да е конфиденциална информация като номер на паспорт или лична карта, номер на кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка, ЕГН, адрес. Услугите изискват единствено обща информация за кариерната история на Потребителя и тази информация ще бъде използвана за изготвяне на резюме или CV, което той/тя ще изпраща на потенциални работодатели. Ние никога няма да разкриваме, споделяме, продаваме или използваме по друг начин лична информация, свързана с Потребителя, освен за да му/й предоставим поръчаните Услуги.

2. Обща информация

Ние събираме обща информация за използването на сайта по отношение на посещения и достъпвани услуги. Тези данни се използват анонимно и агрегирано, за да анализираме избора на Потребителите и да подобрим обслужването на клиентите. Единствено агрегирани данни могат да бъдат споделяни с наши партньори с цел развиване на таргетирани продукти и или промоции.

Когато Потребителят сърфира в Сайта, нашият уеб сървър регистрира домейна, IP адреса, вида на сърфирането, продължителността и посетените страници. Повечето сайтове използват бисквитки, за да следят трафика на посещенията. Потребителят може да избере дали да приема или изключи бисквитките.

3. Използване на събраната информация

Чрез поръчка и закупуване на услуга от уебсайта, Потребителят ни дава неизключително, безвъзмездно, неотменяемо, вечно и напълно прехвърляемо и сублицензируемо право да използваме, възпроизвеждаме, променяме, видоизменяме, адаптираме, редактираме, публикуваме, превеждаме, създаваме производни произведения, разпространяваме, представяме и показваме такова съдържание, изцяло или частично, в световен мащаб и или да го включим в други разработки във всякаква форма, медия или технология известна сега или разработена по-късно, без да използваме лична идентификационна информация.

Ние също си запазваме правото да използваме многократно вида, формата, текста и стила на произведените резюмета, автобиографии или мотивационни писма. Ние също така си запазваме правото да промотираме продуктите и услугите си чрез модифициране на резюмета, автобиографии, мотивационни писма, профили в социални медии, без да използваме лична идентификационна информация.

ExcluCV няма да разкрие, сподели, разпространи или публикува никаква лична идентификационна информация. Моля, прочетете нашите Общи условия за повече информация.

4. Комуникация

Всяка информация, включително, но не ограничено до заявки, поръчки, запитвания, въпроси, коментари и идеи, комуникирани или изпратени до Капитъл Рисорс Солюшънс през Сайта или e-mail, не се счита за конфиденциална и поверителна. Капитъл Рисорс Солюшънс не може да гарантира поверителността на предаването на данни през интернет или мобилна мрежа, включително каквото и да е изпращане и предаване на лична информация от Потребителя.

Освен ако не е посочено друго, Капитъл Рисорс Солюшънс има право да използва всяка информация или комуникация, изпратена с каквато и да е цел, без ограничения, включително, но не ограничено до производство, възпроизвеждане, превод, събиране, редактиране, публикуване, разпространяване, предаване, промотиране, развиване на продукт или услуга или по всеки друг начин да използва информацията, без да използва лична идентификационна информация.

Чрез заявяване на поръчка, Потребителят се съгласява да получава информация по статуса на подготовка на документа, допълнителни въпроси, запитвания по отношение на детайли по кариерната му/й история, административни съобщения, ъпдейти, отстъпки и реклама на нови Услуги, предлагани от Капитъл Рисорс Солюшънс или неговите дъщерни дружества.

ExcluCV.com предоставя възможност на Потребителя да се откаже от получаване не ъпдейти, отстъпки и реклами за нови Услуги. Потребителят може да изпрати e-mail до info@exclucv.com и да ни информира, че той/тя не желае да получава такава комуникация.

В случай че използваме аутсорсинг на услуги като уеб хостинг, маркетинг, обслужване на клиенти или други, компаниите, които извършват тези услуги ще имат ограничен достъп до личната информация на нашите Потребители и ще бъдат законово обвързани с неразкриване на информация на трети лица.

5. Препоръки/Мнения на клиенти

Ако Потребител изпрати препоръка към ExcluCV, Потребителят се съгласява, дава разрешение и предоставя необходимия лиценз ExcluCV да използва препоръката. Потребителят ще бъде идентифициран единствено с малко име, инициал на фамилия, град и държава. ExcluCV няма задължение да използва която и да е изпратена препоръка. По наше собствено усмотрение, ExcluCV може да използва препоръките в цялостен вид или части от тях и ние си запазваме правата да редактираме и обобщаваме препоръките, както и да коригираме граматични и правописни грешки.

6. Мерки

Потребителят трябва да бъде на 18 годишна възраст или повече, за да посещава или използва който и да е Сайт на ExcluCV, и, ако е под 18 годишна възраст, трябва да използва който и да е Сайт на ExcluCV под супервизията на родител, законен настойник или друг отговорен възрастен.

7. Промени

Капитъл Рисорс Солюшънс ООД си запазва правото да променя, модифицира или прекратява действието на която и да е точка от тази Политика за поверителност, както и всички или част от услугите за ограничен период от време или за постоянно, с или без уведомяване на Потребителите, и не е отговорно или задължено да поддържа или обновява която и да е от услугите или условията за ползване на този сайт. Всяка промяна в тази Политика за поверителност влиза в сила незабавно след като бъде публикувана на www.exclucv.com. Ако използва Сайта и Услугите след обновяване на тази Политика за поверителност, Потребителят: (a) признава Политиката за поверителност и промените в нея; (b) съгласява се да приеме Политиката за поверителност така както е изменена; (c) признава и се съгласява, че Капитъл Рисорс Солюшънс няма да бъде отговорно пред Потребителя или която и да е трета страна в случай, че Капитъл Рисорс Солюшънс упражни правото си да променя, модифицира и прекратява действието на която и да е точка от тази Политика за поверителност, както и всички или част от Услугите. Потребителят е единствено отговорен за това да се запознае с промените или модификациите на Политиката за поверителност.

8. За контакт с нас

Всички въпроси, свързани с тези Общи условия, следва да бъдат изпращани по e-mail на info@exclucv.com.